Nieuws

De volle Lading – 2016-06-02

Rotterdam, 17 januari 2016
Beste collega’s
De situatie bij RPS schreeuwt om onmiddellijk optreden
Daarom nodigen we jullie uit voor een extra vergadering van de Volle Lading Groep wordt
gehouden op:
woensdag 20 januari
om 20.00 uur
Johannes de Vouplein 99 (3021 VV), Rotterdam
Op 14 januari stuurde de directie van RPS een brief aan het personeel, die er op neer komt dat
er minder werk is en dat uiterlijk eind april 2016 de stekker uit RPS wordt getrokken. De
directie schrijft dat ze de RPS-ers graag bij andere bedrijven wil onderbrengen, maar dat dat
niet gaat lukken.
In het bondspamflet van 25 januari staat: “Werkgevers (duiken allemaal weg als het er op aan
komt) zien niet direct mogelijkheden om deze havenwerkers aan het werk te houden. De
sjorwerkgevers denken precies hetzelfde als bij het faillissement van de SHB, namelijk meer
kansen voor de sjorbazen. Deze opstelling is verschrikkelijk en onacceptabel.”

weiter: dvl-brief 17-01-16

Dvl 16 december 2015